Servis

Problemi sa elektromotorima su često složene prirode. Iz tog razloga merenja i ispitivanja sprovode naši specijalizovani timovi. Na osnovu dobijenih podataka predlažu se konkretna rešenja.

SERVIS

Prilikom servisiranja
sarađujemo sa Elektroremontom

Nudimo kompletna rešenja za nesmetan i siguran rad vašeg elektromotora.

U zavisnosti od namene, možemo da uradimo sledeće:

  • servisiranje
  • merenja i ispitivanja
  • obnavljanje
  • popravke – remont
  • rekonstrukcije
  • puštanje u rad

ZA PITANJA NA
NA KOJA SE MOŽEMO OBRATITI