Sinhroni generator SEVER GSZTE_6900_Ld-16_2750kVA_6600V

ZA PITANJA NA
NA KOJA SE MOŽEMO OBRATITI