V50 Elektromotori niskog i visokog napona

VEG V50 motori ne samo da nude odlične performanse, već ispunjavaju i najstrože kriterijume efikasnosti i bezbednosti u najzahtevnijim uslovima rada. Kompaktan dizajn obezbeđuje visoke performanse, dok njegova robusna kućišta obezbeđuju nizak nivo vibracija. Mehanički koncept ne samo da optimizuje svojstva kao što su težina i dužina, već nudi i raznovrsnost proizvoda i smanjuje održavanje.

Elektromotori V50 su robusni, kompaktni, efikasni i pouzdani u najtežim uslovima rada.

Oblasti upotrebe:

Pumpe, kompresori, ventilatori, drobilice, transportne trake, mlinovi, centrifugalne mašine, prese, itd.

Standardne karakteristike elektromotora V50

 • Kompaktno i robusno kućište
 • Nizak nivo buke (82 dB (A) pri 3600 o/min)
 • visoka iskorišćenost zbog malih mehaničkih gubitaka
 • Inovativni dizajn rashladnih rebara na štitniku pogona motora za maksimalno rasipanje toplote
 • ravnomerna raspodela temperature na kućištu motora zahvaljujući specijalnom unutrašnjem sistemu hlađenja
 • Lak pristup dodatnim mernim tačkama/senzorima
 • najsavremeniji deflektor vazduha na pogonskoj strani štita obezbeđuje nižu temperaturu ležaja
 • Pogodno za VFD aplikacije
 • Visok odnos snage i težine
 • Niska struja uključivanja
 • WISE® izolacioni sistem za niskonaponske motore
 • Sistem vakuumske impregnacije za srednjenaponske motore

ZA PITANJA NA
NA KOJA SE MOŽEMO OBRATITI